Poděkování za dar Anatomickému ústavu 1. LFUK

podekovani
Dne 26. 9. 2013 předala Dr. Anna Trojanová s kolegy ze společnosti Kardiologie pro děti a dorost počítač jako sponzorský dar Anatomickému ústavu 1. LFUK. Počítač bude použit při práci studenty doktorského studia, kteří v ústavu působí. Anatomický ústav je společnosti Kardiologii pro děti a dorost vděčný za dlouhodobou podporu pracoviště.