Dovolená

23.12.2019 – 1.1.2020 neordinujeme

Přejeme všem našim pacientům a jejich rodinám krásné prožití svátků a vše nejlepší v novém roce 2020!

Dovolená

Dne 29.10. a 30.10.2019 neordinujeme

Dovolená 3.7. a 4.6.2019, dále od 15.7. do 26.7.2019 a od 5.8. do 9.8.2019


24 hodinové monitorování EKG

24 hodinové monitorování EKG
Podstatou tohoto vyšetření je kontinuální záznam elektrokardiogramu (EKG) po dobu 24 hodin.
Vyšetření spočívá v nalepení elektrod na kůži hrudníku, elektrody jsou napojeny k vlastní monitorovací jednotce – záznamníku. Přístroj je nasazen ráno (obvykle v 7,30 hod.) a sejmut ráno následující den v 7 hodin. V mezidobí dochází k záznamu elektrokardiogramu a jeho ukládání do paměti přístroje. Je možno vykonávat běžnou denní činnost, pokud lékař neurčí jinak, je však nutné dbát na to, aby se elektrody od hrudníku neodlepily (např. potem). Nedoporučujeme sportovní aktivity ani pobyt ve škole. Zátěžové aktivity modelujeme záznamem zátěžové EKG křivky v rámci ergometrie (zátěžové testy na rotopedu(.
V průběhu monitorace vyplňujete záznam činností, případných obtíží – palpitace (pocity dušení srdce nebo pocity nepravidelných sredečních stahů), dyskomfort a jiné subjektivní obtíže, emoce, aktivity (spánek, počítač, apod.). Časově specifikované informace v záznamu pacienta jsou podkladem k vyhodnocení EKG záznamu.