Nový ceník výkonů od 1.6.2020

Ceník výkonů poskytovaných za úhradu

/na vlastní žádost pacienta  / zákonného zástupce

Výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění   od 1.6.2020

 

Kardiologie pro děti a dorost s.r.o

MUDr Anna Trojanová

 

Cílené /komplexní vyšetření dětským kardiologem, EKG, TK,  echokardiografické vyšetření   a zpráva 1800,-Kč

Kontrolní vyšetření dětským kardiologem / EKG, TK, echokardiografické vyšetření a zpráva       1500,-Kč

EKG vyšetření / popis    300,-Kč

Holter EKG / popis a zpráva   1 200,-Kč

Holter TK / popis a zpráva   900,-Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace, závěrečná zpráva, posudek 500,-Kč

Pořízení kopie ze zdrav. dokumentace 5,- za stránku a 300,- Kč /30 min  práce lékaře  

EKG pro zdravotní způsobilosti ke sportu , studiu a tělesné výchově ,  popis-posudek        400,-Kč

Ergometrie,  popis-posudek  800,-Kč

Klinické vyšetření kardiologem / anamnéza, objektivní nález, doplňuje dle volby EKG nebo ergometrii k posudku             300,-Kč

Echokardiografické vyšetření / zpráva a posudek      1000,-Kč

Duplexní vyšetření cév / 2 a více cév             600,-Kč

Kopie jedné zprávy z dokumentace         50,-Kč

 

V Praze dne 1.6.2020