Archiv autora: Ing. Ondřej Mašek

Poděkování za dar Anatomickému ústavu 1. LFUK

podekovani
Dne 26. 9. 2013 předala Dr. Anna Trojanová s kolegy ze společnosti Kardiologie pro děti a dorost počítač jako sponzorský dar Anatomickému ústavu 1. LFUK. Počítač bude použit při práci studenty doktorského studia, kteří v ústavu působí. Anatomický ústav je společnosti Kardiologii pro děti a dorost vděčný za dlouhodobou podporu pracoviště.

Seminář – Srdce z různých úhlů pohledu

srdceAnatomický ústav 1.LF UK v Praze

ve spolupráci s Nimotech s.r.o.
a společností Kardiologie pro děti a dorost s.r.o.
pořádá klinicko-anatomický seminář
ve čtvrtek 24.4.2014 od 15 do 18 hodin
ve Velké posluchárně Anatomického ústavu 1.LF UK,
U nemocnice 3, Praha 2
Záštitu převzal přednosta Anatomického ústavu
Prof. MUDr Karel Smetana, DrSc

Program

 • Úvod a historický pohled na srdce – MUDr. Anna Trojanová,
  Kardiologie pro děti a dorost s.r.o. (5 minut)
 • Srdce z pohledu anatomů – David Sedmera, Jiří Beneš
  Morfologie srdce, oddíly a dutiny, topografie – Prof. MUDr. David Sedmera, DSc, Anatomický ústav 1.LF UK (15 minut)
 • Embryologie srdce – vznik srdeční kličky, septace, patogeneze vývojových vad, odlišnosti fetálního a postnatálního oběhu – David Sedmera (15 minut)
 • Rentgenologické zobrazovací metody srdce – MUDr. Jiří Beneš Jr., PhD, Anatomický ústav 1. LF UK a Radiologická klinika VFN (15 minut)

Přestávka

 • Srdce z pohledu kliniků –Hana Jičínská, Viktor Tomek
  Prenatální anatomie, cirkulace, normální fetální srdce a prenatálně diagnostikovatelné srdeční vady – MUDr. Hana Jičínská, FN Brno, Centrum prenatální diagnostiky, a St George’s Hospital, London (45 minut)
 • Postnatální adaptace oběhu, normální novorozenecké srdce a vybrané vrozené vady – MUDr. Viktor Tomek, Dětské kardiocentrum FN Motol, 2. LF UK (45 minut)

Přestávka – instalace echokardiografu pro následnou praktickou část

 • Úvod do ultrazvukových vyšetřovacích metod (Ing. Szpyrc, Nimotech s.r.o.) – 10 minut
 • Praktická demonstrace transthorakálního vyšetření srdce (Tomek, Jičínská, Trojanová) – dle zájmu posluchačů i s možností hands-on vyzkoušení echokardiografického vyšetření sdrce a velkých cév

Garant semináře a kontakt: David Sedmera, david.sedmera@lf1.cuni.cz

Anatomie od Vesalia po současnost

Vesal1

Vesal2

IMG_3561
zahájení symposia – zleva prof. A. Šedo, děkan 1.LFUK a prof.Smetana jr., přednosta Anatomického ústavu 1.LFUK

IMG_3569

IMG_3575
hudební vystoupení – umělci MgA D.Vlachová- housle a MgA M.Langer – klavír

FOTO Petr Heřman 1.LFUK, autorovi děkujeme za poskytnutí foto.