Úvod

V naší ordinaci nabízíme komplexní kardiologickou péči pro děti a dorost od narození do devatenácti let věku.

Provádíme neinvazivní kardiovaskulární diagnostiku, léčbu a prevenci. Součásti prevence kardiovaskulárních chorob v dětském věku je zhodnocení rizikových faktorů předčasné aterosklerosy a doporučení zdravé životosprávy.

V galerii našich stránek  si můžete  prohlédnout špičkové přístroje certifikované EU, na kterých provádíme  tato vyšetření:

  • echokardiografické vyšetření srdce a velkých cév
  • duplexní vyšetření karotid,
  • duplexní vyšetření cév končetin,tepenného a žilního řečiště
  • 24 hodinový ambulantní monitoring EKG záznamu/ EKGHolter
  • 24 hodinový ambulantní monitoring tlaku / ABPM
  • klidové a zátěžové EKG / bicyklová ergometrie
  • sportovní prohlídky

Zajišťujeme  specializovanou ambulntní péči pacientům z širšího regionu Prahy a okolí,  i mimo spádovou oblast ambulance  z jiných regionů,  vše  dle objednání a přání našich pacientů a jejich zákonných zástupců.
V primární péči  za stěžejní  považujeme spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost  a  lékaři  – specialisty v interdisciplinárním rozsahu.
V rámci komplexní kardiovaskulární péče  spolupracujeme s Dětským Kardiocentrem FN Motol  a Dětskou klinikou FNMotol ,  ostatními Dětskými klinikami  a dětskými odděleními v Praze a  celé České republice.
Zajišťujeme dětskou kardiologickou konsiliární péči pro Nemocnici na Bulovce.