Ceník výkonů

Vyšetření, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění / nepojištěný pacient:

    • vyžádané vyšetření bez doporučení PLDD nebo jiného lékaře
    • preventivní sportovní prohlídky bez doporučení
  • nadstandartní služby
Kopie zprávy / administrativní výkon 50 Kč
Výpis z karty / výstupní zpráva 250 Kč
Zpráva v rámci posudkové činnosti 300 Kč
EKG a základní kardiologické vyšetření / sport 300 Kč
 Ergometrie a kardiologické vyšetření / sport 550 Kč
 Echokardiografické a kardiologické vyšetření 1 300 Kč
Komplexní kardioůogické vyšetření kardiologem 600 Kč
 EKG holter 700 Kč
 ABPM 400 Kč

Další smluvní ceny za výkony jsou k dispozici na dotaz viz KONTAKT.