Ceník výkonů

Vyšetření, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění / nepojištěný pacient:

  • vyžádané vyšetření bez doporučení PLDD nebo jiného lékaře
  • preventivní sportovní prohlídky bez doporučení
  • nadstandartní služby
Kopie zprávy / administrativní výkon 30 Kč
Výpis z karty / výstupní zpráva 150 Kč
Zpráva v rámci posudkové činnosti 260 Kč
EKG a základní kardiologické vyšetření / sport 260 Kč
 Ergometrie a kardiologické vyšetření / sport 550 Kč
 Echokardiografické a kardiologické vyšetření 1 250 Kč
 EKG holter 650 Kč
 ABPM 300 Kč

Další smluvní ceny za výkony jsou k dispozici na dotaz viz KONTAKT.