Archiv pro rubriku: Aktuality

24 hodinové monitorování EKG

24 hodinové monitorování EKG
Podstatou tohoto vyšetření je kontinuální záznam elektrokardiogramu (EKG) po dobu 24 hodin.
Vyšetření spočívá v nalepení elektrod na kůži hrudníku, elektrody jsou napojeny k vlastní monitorovací jednotce – záznamníku. Přístroj je nasazen ráno (obvykle v 7,30 hod.) a sejmut ráno následující den v 7 hodin. V mezidobí dochází k záznamu elektrokardiogramu a jeho ukládání do paměti přístroje. Je možno vykonávat běžnou denní činnost, pokud lékař neurčí jinak, je však nutné dbát na to, aby se elektrody od hrudníku neodlepily (např. potem). Nedoporučujeme sportovní aktivity ani pobyt ve škole. Zátěžové aktivity modelujeme záznamem zátěžové EKG křivky v rámci ergometrie (zátěžové testy na rotopedu(.
V průběhu monitorace vyplňujete záznam činností, případných obtíží – palpitace (pocity dušení srdce nebo pocity nepravidelných sredečních stahů), dyskomfort a jiné subjektivní obtíže, emoce, aktivity (spánek, počítač, apod.). Časově specifikované informace v záznamu pacienta jsou podkladem k vyhodnocení EKG záznamu.

Poděkování za dar Anatomickému ústavu 1. LFUK

podekovani
Dne 26. 9. 2013 předala Dr. Anna Trojanová s kolegy ze společnosti Kardiologie pro děti a dorost počítač jako sponzorský dar Anatomickému ústavu 1. LFUK. Počítač bude použit při práci studenty doktorského studia, kteří v ústavu působí. Anatomický ústav je společnosti Kardiologii pro děti a dorost vděčný za dlouhodobou podporu pracoviště.