Archiv autora: Anna Trojanová

Nový ceník výkonů od 1.6.2020

Ceník výkonů poskytovaných za úhradu

/na vlastní žádost pacienta  / zákonného zástupce

Výkony, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění   od 1.6.2020

 

Kardiologie pro děti a dorost s.r.o

MUDr Anna Trojanová

 

Cílené /komplexní vyšetření dětským kardiologem, EKG, TK,  echokardiografické vyšetření   a zpráva 1800,-Kč

Kontrolní vyšetření dětským kardiologem / EKG, TK, echokardiografické vyšetření a zpráva       1500,-Kč

EKG vyšetření / popis    300,-Kč

Holter EKG / popis a zpráva   1 200,-Kč

Holter TK / popis a zpráva   900,-Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace, závěrečná zpráva, posudek 500,-Kč

Pořízení kopie ze zdrav. dokumentace 5,- za stránku a 300,- Kč /30 min  práce lékaře  

EKG pro zdravotní způsobilosti ke sportu , studiu a tělesné výchově ,  popis-posudek        400,-Kč

Ergometrie,  popis-posudek  800,-Kč

Klinické vyšetření kardiologem / anamnéza, objektivní nález, doplňuje dle volby EKG nebo ergometrii k posudku             300,-Kč

Echokardiografické vyšetření / zpráva a posudek      1000,-Kč

Duplexní vyšetření cév / 2 a více cév             600,-Kč

Kopie jedné zprávy z dokumentace         50,-Kč

 

V Praze dne 1.6.2020

 

 

 

 

 

 

Provoz ordinace od 4.5.2020

Pracujeme v ordinačních hodinách dle pracovního harmonogramu  ordinace. Zajišťujeme i funkční vyšetření EKGH, ABPM, ergometrie a vyšetření k posudku pro sportovní účely.

V průběhu vyšetření v naší ambulanci garantujeme dodržování hygienicko-epidemiologického režimu platného pro práci ve zdravotnickém zařízení v souladu s obecnými a aktualizovanými pokyny. 

Provoz ordinace od 20.4.2020

Od pondělí 20.4.2020 ordinujeme ve standardních ordinačních hodinách.

Ostatní opatření, která platí v souvislosti s pandemií se nemění (podrobně viz níže Informace k provozu po Velikonocích), jsou  platná a budou platit do odvolání.

Informace k provozu po Velikonocích

Od 14.4.2020

ordinujeme pro objednané pacienty v době od 8.00 – 12.00 hod.

Akutní konzultace, přeobjednání  dle potřeby bezodkladně po domluvě.

Beze změny  jsou kontaktní  údaje ordinace :

na tel. 777 572 649 SMS   …..non stop

v době od 7.30 – 12.00  hod   pondělí-pátek na tel. 283024135

email: kardio@centrum.cz    …..non stop 

Monitorovaní vyšetření EKGH, ABPM , ergometrie a posudková vyšetření pro sport  plánujeme od druhé poloviny května.

K vyšetření v naší ambulanci  požadujeme prohlášení  zákonného zástupce, plnoletého o bezinfekčnosti.

Ostatní  dle nařízení  dle hygienicko- epidemiologického režimu .

 

Případné změny dle aktualizace vyhrazeny.

 

MUDr Anna Trojanová 

 

Poděkování

Děkujeme firmě WW Company, s.r.o., jmenovitě panu Viktoru Hubinovi,  za významnou  pomoc v IT koordinaci provozu naší ordinace.

Moc si toho vážíme!

MUDr. Anna Trojanová, jednatelka společnosti

   

Mimořádné opatření

Z provozních důvodů ordinace přeobjednáváme naše pacienty od 16.3.20 do odvolání. 

K vašim dotazům jsem k dispozici na e-mail: 

kardio@centrum.cz  

Na tel. č. 777 572 649 vyřizujeme formou sms zpráv.

Na tel. č. 283 024 135 jsme k dispozici v době ordinačních hodin. 

Za případné komplikace se omlouváme.

MUDr. Anna Trojanová,            vedoucí lékařka ordinace

Jana Sigrotová,                            vedoucí zdravotní sestra ordinace

Mgr. Anna Pokorná                    asistentka vedoucího lékaře