Poděkování

Děkujeme firmě WW Company, s.r.o., jmenovitě panu Viktoru Hubinovi,  za významnou  pomoc v IT koordinaci provozu naší ordinace.

Moc si toho vážíme!

MUDr. Anna Trojanová, jednatelka společnosti